Disclaimer

Sandwich Bar 68 streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Sandwich Bar 68 niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Eventuele afbeeldingen op de website c.q. folders kunnen afwijken van de werkelijkheid. Derhalve kunnen er geen rechten worden ontleend aan informatie op deze website. Sandwich Bar 68 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door eventuele foutieve vermelding(en) op deze website. Sandwich Bar 68 kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie medegedeeld op haar website. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.